Eko Living House - Производство и монтаж на едноетажни и многоетажни сглобяеми къщи за целогодишно обитаване.

Технология и Етапи

Трябва да разполагате с разрешение за ползване на строежите, което се издава от началника на ДНСК или от упълномощено от него юридическо лице. Това разрешение се дава на базата на: окончателно становище, съставено от лицето, което установява строителния надзор за строежите от 1-ва, 2-ра и 3-та категория, както и протокол образец 16 за удостоверяване годността за ползване на строежа. Протоколът се съставя от Държавната приемателна комисия съгласно Наредба номер 3 от 2003 година, към него се прилага предложение за издаване на разрешително за ползване. Комисията, която ще Ви издаде този протокол се определя със заповед от началника на ДНСК или от друго лице, което с писмена заповед, е упълномощено да направи това.

Проектите за сглобяване на едноетажни къщи, които “Eko Living House” изготвя изглеждат по този начин:

- Архитектура

- Строителни конструкции

- Схема на електроинсталацията, водоснабдяването и канализацията в къщата. При положение, че на мястото, на което ще бъде изградена къщата липсва канализация, то в проекта може да бъде изготвена септична яма или пречиствателно съоръжение.

- Енергийна ефективност и изготвяне на доклад по темата

- План за безопасност при пожар или друга извънредна ситуация

Как протича стъпка по стъпка построяването на сглобяема къща

 

I. Документи

За да започне строежа на сглобяема къща, е необходимо всички документи, проекти, сертификати и разрешителни за строеж да бъдат налице. Задължително трябва да разполагате с документ, издаден от общинската администрация, в който ясно, е посочена строителната линия върху терена.

  1. 1. Копие на нотариалния акт

  2. 2. Скица за недвижим имот от районната служба по кадастъра – неговото издаване може да не отнеме много време, в зависимост от поръчката, която направите – стандартна, бърза или експресна. Периода от време, в който може да си го издадете варира от 3-4 дни до две седмици.

  3. 3. Виза за проектиране – Тя се изработва в общината. За да получите такава трябва да представите копие от нотариалния акт. Визата представлява извадка от устройствения план на имота, върху който ясно да бъдат оказани линиите на застрояване, височината, плътността и интензивността на застрояването. Общо казано, Визата за проектиране показва къде и какво може да строите.

Недвижимость в москве - лучшие предложения

Авиабилеты, дешевые - сервис поиска дешевых авиабилетов

 

Заказать электронные сигареты доставка бесплатна!

Технология

Намерете ни в:

ОФИС: гр. София, Бул. България 5

ОФИС: с.Чарган, ул. Житница №1, обл. Ямбол

Тел: 0898 526 356 или 0988 955 922

Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Фото Тур

show3show3show3show3show3show3

За Контакти

ОФИСИ:

гр. София, Бул. България 5

гр. с.Чарган, ул. Житница №1, обл. Ямбол

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел: 0988 955 922 или 0898 526 356

Брой Уникални Посещения: 292734