Меню
Your Cart

Необходими документи за строителство на сглобяема къща

Какви документи ви трябват за строителство на сглобяема къща?

Трябва да разполагате с разрешение за ползване на строежите, което се издава от началника на ДНСК или от упълномощено от него юридическо лице. Това разрешение се дава на базата на: окончателно становище, съставено от лицето, което установява строителния надзор за строежите от 1-ва, 2-ра и 3-та категория, както и протокол образец 16 за удостоверяване годността за ползване на строежа. Протоколът се съставя от Държавната приемателна комисия съгласно Наредба номер 3 от 2003 година, към него се прилага предложение за издаване на разрешително за ползване. Комисията, която ще Ви издаде този протокол се определя със заповед от началника на ДНСК или от друго лице, което с писмена заповед, е упълномощено да направи това.

   

  За да се назначи комисия, възложителя или упълномощеното от него лице трябва да предостави следния набор от документи:

  - Искане в писмен вариант от възложителя или от упълномощеното от него лице. В искането трябва да бъде посочен адрес и телефон за обратна връзка;

  - Разрешително за строеж;

  - Протокол, който да определи строителната линия и ниво, който да включва резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива дъно, фундаменти, цокъл, корниз и било;

  Образец номер 15 от Наредба номер 3 от 2003 година;

  - Заверена заповедна книга;

  - Документ от Агенцията по кадастър за това, че сте предали екзекутивна документация, в случаи, че тя, е била необходима;

  Документ, с който да докажете собственост или, че имате право на строеж в чужд имот, или документ, с който да докажете, че имате право на строеж в чужд имот по специален силата на специален закон.

  - Договори с дружества за експлоатация на ток, вода, парно и т.н. (ВиК, БТК и прочие)

  Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.