Eko Living House - Производство и монтаж на едноетажни и многоетажни сглобяеми къщи за целогодишно обитаване.