Меню
Your Cart

Проектна окомплектовка

Проектите на къщи, които ние предлагаме са окомплектовани по следния начин

Проектите за сглобяване на едноетажни къщи, които “Eko Living House” изготвя изглеждат по този начин:

  - Архитектура

  - Строителни конструкции

  - Схема на електроинсталацията, водоснабдяването и канализацията в къщата. При положение, че на мястото, на което ще бъде изградена къщата липсва канализация, то в проекта може да бъде изготвена септична яма или пречиствателно съоръжение.

  - Енергийна ефективност и изготвяне на доклад по темата

  - План за безопасност при пожар или друга извънредна ситуация

   

  В проекта не, е включено:

  1. Вертикално планиране и геодезично заснемане – то се извършва спрямо характеристики на всеки имот. Няма как да се направи план, преди геодезиста да отиде на място и да заснеме обекта, върху който ще бъде изградена къщата. Заснемането може да се извърши и от външна фирма, но най-сигурния вариант, е да се обърнете към нас и ние ще Ви свържем с геодезист, с който работим по принцип и сме сигурни в уменията и коректността му.

  2. Инженерно-геоложки доклад – той също се съставя конкретно според характеристиките на мястото, върху което ще бъде изградено жилището. Важно, е да споменем, обаче, че не всички общини изискват такъв документ. Така, че преди да бъде изготвен доклада, е препоръчително да се свържете с нас, за да проверим дали изобщо, е нужен такъв документ.

  3. План озеленяване – за него важи абсолютно същото като при точка 2.

  4. Конструктивен план за подпорни стени, веранди и стълби, които да осигурят благоустрояването на терена. – Този план се изготвя само по желание на възложителя и подлежи на допълнително договаряне между двете страни. Той не, е необходим за издаването на разрешително на строеж.

  5. Съставяне на план за трафопост или други мегаватови инсталации – Този проект се изгражда само при извънредни ситуации, когато на мястото, на което ще бъде изградена къщата от Електроразпределителното дружество не могат да осигурят необходимата мощност за жилището. При нужда от изготвяне на такъв план се прави отделно договаряне.

  6. ВиК проект за хидрофорни инсталации, сондажно водоснабдяване, противопожарно водоснабдяване и пожарогасителни инсталации. – Подобен проект се съставят изключително рядко за жилищни сгради и поради тази причина подлежат на допълнително договаряне. Трябва да знаете, че такъв проект не Ви, е нужен за издаването на разрешително за строеж.

  7. Доклад за съответствие на проектната документация – Изготвя се по желание на клиента. Както се подразбира от името, се съставя оценка от фирма, която разполага с необходимия лиценз за това, която да изкаже своето становище дали наличните документи отговарят на нормите и законите на Република България. С изготвянето на такъв проект, Вие значително ще съкратите времето, което ще бъде нужно за издаването на разрешително на строеж, тъй като в противен случай, документите ще трябва да бъдат разгледани на специално заседание в общината, което отнема изключително много време.  

  Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.