Доста често ни задават точно този въпрос – как формирате цената на една сглобяема къща? Ще бъдем напълно откровенни с вас – няма стардартизирана формула, по която да се изчисли автоматично крайната цена на един проект. Основната причина е в индивидуалните очаквания, изисквания и възможности на всеки отделен клиент на EKO Living House.

 

Има няколко фактора, които оказват съществено влияние при ценообразуването на сглобяемите къщи. И тъй като, всеки човек би искал да знае какво влияе върху цената на закупен от него продукт или услуга, в тази тема ще засегнем факторите, които сформират цената на една сглобяема къща.

 

На първо място е стойността на проектирането, или иначе казано това, което трябва да заплатите като такси, за изготвяне на документите по проекта. Според Закона за Устройство на Територията(ЗУТ), от общината ще Ви изискат проекти, които са свързани с архитектура, план за безопасност и здраве, конструкция, електрически и ВиК инсталации, както и топлотехника. Всяка общинска администрация обаче, има право да изисква допълнителни документи, така че не бива да се тревожите, ако освен описаните по-горе неща, Ви поискат и други подобни. Цената на проектирането се определя от ЗУТ, наредби за минимални цени в проектирането и правилниците към тях. В зависимост от местонахождението на парцела, общината и сложността на проекта, цената за един квадратен метър разгъната застроена площ варира от 15 до 25 лв (средна пазарна цена в България). За да могат проектантите да свършат качествено работата си, към гореописаните проекти, трябва да се приложи геоложки доклад и вертикална планировка.

 

Следващият елемент, който участва в образуването на цената на една сглобяема къща, е заложеното от конструктора количеството по проект материали, и реално вложените такива по време на строително-монтажните работи. Най-добре е, когато количеството материали по количествено-стойностната сметка, съвпадне с реално вложените материали. Това обаче почти никога не се получава. Най-често, разминаването идва от направата на фундамент, защото може да се наложи по-дълбок изкоп, и количеството на арматурата и бетона да е по-голямо от първоначално предвиденото. Поради тази причина, не може да се даде реална цена за квадратен метър разгъната застроена площ, а са само ориентировъчна такава.

 

Следващият фактор, който участва в сформирането на цените на сглобяемите къщи, е качеството и цената на вложените материали. Основният материал, който се използва при направата на една сглобяема къща, е дървото и панелите. Те трябва да бъдат чисти, с по-малко чепове, добре изсушени в специални условия и обработени против плесен, гъбички и дървояди. Начините за сушене, а също и тези за обработване на дървото са няколко. Така например, дървеният материал може да бъде естествено, или принудително изсушен. Импрегнирането му може да стане чрез вакуум-налягане в автоклав, чрез потапяне в специална вана, или пък чрез напръскване. На пазара у нас, цените на дървения материал варират от 250 лв за кубичен метър - за мокър и необработен; до 1200 лв за качествен, изсушен, обработен дървен материал, който притежава всички необходими сертификати. В зависимост от вида, качеството и цената на дървения материал се определя и крайната цена за направата на една сглобяема къща.

 

Топлоизолацията също има съществено значение за определяне цената на сглобяемите къщи. Ватата е много добър топлоизолационен материал. Тя се дели на стъклена и каменна, като цената на последната, е няколко пъти по-висока от тази на стъклената вата. Сглобяемите къщи EKO Living House се изграждат от SIP панели с каменна вата, тъй като за нас качеството от основно значение. Основната причина за разликата в цената на материалите е фактът, че каменната вата, освен топлоиолатор, е и отличен шумоизолатор. Също така, каменната вата е по-стабилна и не се свлича при вграждане в стените. Плътността на каменната вата може да бъде различна, като за сглобяеми къщи, най-добре е нейната плътност да е между 30 и 50 кг за кубичен метър. При Сглобяемите къщи EKO Living House се използват панели с 10 см. Дебелина и 35 кг/м2 пълнеж от каменна вата. Изборът на качествена, съответно по-нискокачествена изолация, ще повлияе върху крайната цена на сглобяемата къща с около 8-10 %, а може и повече.

 

За външна изолация на сглобяемите къщи се използва EPS (стиропор или фибран). Той също се предлага в няколко разновидности, определяни на база плътност и дебелина. Естествено, цената на по-плътният EPS е по-висока, защото той има по-дълъг живот, както и по-добри топлоизолационни свойства.

 

Неизбежен момент при строителството на сграда, независимо дали е монолитна или сглобяема къща, са довършителните работи. Този етап от строежа е едновременно най-деликатният и най-скъпият от изграждането на една къща. Именно при довършителните работи си проличава, дали строителният екип е работил качествено или не. Монтирането на дограма е част от тези довършителни работи. В зависимост от това каква дограма ще изберете (дървена, алуминиева или PVC), това ще окаже влияние върху крайната цена. Видът на стъклопакета също влияе на цената на сглобяемата къща. Цените на интериорните врати варират от 150 до 1500 лв. (средни пазарни цени за България). Естествено, това също дава ефект върху крайната цена на сградата.

 

Колкото и да Ви е странно, някои фирми включват в цената на сглобяемата къща и разходи за подмяна на инструментариума. Съвсем не искаме да кажем, че след построяването на една къща трябва да се подменя целият инструментариум. Нищо подобно, просто фирмата изпълнител, трябва да отделя по малко средства от всяка направена къща, за да може, когато стане наложително, да подменя инструментите за работа и да държи високото качество на изпълнение.

 

Последният фактор, който влияе върху ценообразуването на сглобяемите къщи, е печалбата на фирмата изпълнител. Знаете, че за да съществува една фирма, тя трябва да има приходи, и не просто приходи, а печалба. Ето защо, в крайната цена за една сглобяема къща, освен всичко изброено по-горе, се включва и печалба за фирмата.

 

Както казахме неведнъж, крайната цена на една сглобяема къща зависи от много неща. Дали ще изберете качествени или некачествени материали, доказана фирма, която гарантира качествено изпълнение на всеки проект, или никому неизвестна. Всичко това има решаваща роля при сформиране крайната цена на една сглобяема къща. Знаем, че във време на икономическа криза цената има огромно значение върху решението дали да купим нещо или не, но когато става дума за къща, по-добре човек да не прави компромиси. По-добре е да изберете качеството пред по-ниската цена. В противен случай, най-вероятно евтиното ще Ви излезе по-скъпо в дългосрочен план.

 

Ако искате да получите повече информация за цените на Сглобяеми къщи EKo Living House, посетете тези страници:

Цени на Сглобяеми Къщи

 

За Контакти и Запитвания