Проведени са редица изследвания свързани с влиянието на природните сили върху сглобяемите къщи. Те сочат, че възникналите пожари никога не тръгват от конструкцията на сградата, а винаги извън нея – електрически уреди, химикали, обзавеждане и т.н. При сглобяемите къщи се използват материали като гипсокартон, минерална вата и други, които са пожароустойчиви, и това спомага сградата да бъде предпазена от възникнал пожар. Ако обаче въпреки всичко огънят достигне до конструкцията, влизат в сила способностите на дървото. То не променя носещата си способностпри висока температура – свойство, което металите не притежават. Освен това, при горене се образува слой въглен върху дървото, който забавя горенето в дълбочина.

Естествено, всичко това е ясно на специалистите и именно заради това този вид строителство се използва както за жилищни, така и за обществени сгради като например хотели, магазини, администрации, домове за деца и възрастни и т.н. Да, всички изброени типове сгради често се изграждат с дървена носеща конструкция, каквото се използва и при строежа на сглобяемите къщи.

При евентуално наводнение, конструкцията на сглобяемата къща не поема водата, защото материалите от които е изработена, не позволяват това да се случи. Ако конструкцията седи във вода 24 часа, тя ще поеме само няколко процента вода, което пък означава, че после тя бързо ще се изпари. Стените имат вертикална циркулация на въздух, а това допринася за по-бързото изпаряване на поетата вода.

Дървото е естествен материал, който не съдържа никакви вещества вредни за човешкото здраве, а освен това е и добър топлоизолатор. Когато дървото се обработи със специални вещества, то не се страхува нито от огън, нито от вода, нито от насекоми.

Има ред причини, поради които е препоръчително строителството на сгради с дървена конструкция. На първо място е фактът, че то е еластичен материал, който понася огромни натоварвания еднократно, а след това се възстановява в първоначалното си положение. Друго важно нещо е, че в сглобяемите къщи няма неподвижни сглобки, а това позволява известно разместване, без да се наруши целостта на конструкцията. Малкото тегло на цялата конструкция пък я прави с по-ниски инерционни сили, а това максимално улеснява спасителните действия при евентуално срутване.